ویروس ها قسمت دوم

راه های آلوده کردن سلول به وسیله ویروس:

اول اینکه باید بدانیم که ویروس ها به سراغ سلول های زنده می روند که بوسیله امکانات سلول میزبان تکثیر می شوند و سلول را آلوده می کنند بنابراین ویروس ها در سلول های مرده مثل لایه شاخی پوست توانایی تکثیر ندارند.

حالا راه های آلوده کردن سلول توسط ویروس

۱) از طریق سوراخ کردن دیواره سلولی:

گفتیم که باکتریوفاژها وظیفه آلوده کردن باکتری ها را دارد.

باکتریو فاژها ابتدا به سطح باکتری قرار می گیرند و بعد از سوراخ کردن دیواره باکتری و نوکلئیک اسید خودرا درون آن تزریق می کنند.

نکته:باکتریو فاژها فقط ژنوم خود را درون سلول قرار می دهند ولی کپسید و دم مارپیچی بر سطح باکتری می ماند.

نکته:سوراخ کردن دیواره سلولی توسط آنزیمی به نام لیزوزیم انجام می شود اما ویروس ها این آنزیم را ندارند پس باکتریو فاژها از طریق زور و فشار یعنی مکانیکی استفاده کرده و ژنوم خود را وارد سلول میزبان می کنند.

نکته:برای وارد شدن ژنوم به درون سلول علاوه بر دیواره غشای پلاسمایی هم باید سوراخ شود

جنس دیواره باکتری از پپتید و گلیکان است.

۲)از طریق شکاف های کوچک ایجاد شده :

این روش صرفا برای سلول های گیاهی می باشد که همانطور که از اسم آن پیداست از یکگسری شکاف های کوچک استفاده کرده و وارد سلول گیاهی می شود.ویروسTMV هم سلول های گیاه تنباکو را آلوده می کند.

جنس دیواره سلولی از پلی ساکارید های مختلف و نیز ماده ی زمینه ای پروتئین است عمده ی پلی ساکارید های دیواره ی سلولی گیاهی از جنس سلولز است.

نکته : شکاف های کوچک ممکن است از ر طریق مثل ضربه نیش حشرات و…. ایجاد شود.

نکته:به خاطر وجود لان ها ویروس می تواند در تمامی قسمت های گیاهی حرکت کرده وتکثیر شود اما نمی توانند در قسمت های مرده گیاه تکثیر شوند چون برای تکثیر نیاز به امکانات سلول میزبان دارند.

۳)از طریق آندوسیتوز :

این روش هم صرفا برای سلول های جانوری است.

نکته:در این روش ویروس اول روی سطح غشای پلاسمایی می نشیند و بعد از طریق گیرنده های خاص سلول را وادار میکنه که آندوسیتوز کند ودر نتیجه ویروس وارد سلول می شود.

نکته:ورود ویروس ه سلول به خودی خود زیان نمی رساند اما بعد از همانند سازی های فراوان باعث آلوده شدن سلول و در نهایت ترکیدن سلول می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.