رشته های پرطرفدار تجربی

همانطور که میدانید رشته های گروه آزمایشی تجربی  یکی از پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی است که امروزه دانش آموزان تمایل زیادی به انتخاب رشته در این گروه آزمایشی دارند .معمولا تمامی رشته های گروه آزمایشی تجربی دارای بازار کار مناسب هستند وهمین باعث شده تا دانش آموزان و حتی خانواده آنها تمایل زیادی به ادامه تحصیل در رشته های گروه آزمایشی تجربی دارند در اینجا رشته های پرطرفدار تجربی را در اختیارتان قرار می دهیم.

رشته های انتخابی بین افراد دارای رتبه زیر ۱۰۰ گروه آزمایشی تجربی

۱-پزشکی
۲-دندانپزشکی

رشته های انتخابی بین افراد دارای رتبه زیر ۱۰۰۰ گروه آزمایشی تجربی

۱-پزشکی
۲-دندانپزشکی
۳-داروسازی

پرطرفدارترین رشته  انتخاب شده  بین افراد رتبه زیر ۵۰۰۰ گروه آزمایشی تجربی

فیزیوتراپی

علوم آزمایشگاهی

دامپزشکی

علوم تغذیه

پرتوشناسی

روانشناسی

پرستاری

بینایی سنجی

زیست شناسی

اتاق عمل

شنوایی سنجی

رشته های پرطرفدار انتخابی بین افراد دارای رتبه زیر ۱۰۰۰۰ گروه آزمایشی تجربی

پزشکی-دکتری
دندانپزشکی-دکتری
داروسازی-دکتری
فزیوتراپی
علوم آزمایشگاهی
دامپزشکی-دکتری
علوم تغذیه
پرستاری
رادیولوژی
بینایی سنجی
شنوایی سنجی
روان شناسی
علوم تربیتی
هوشبری
شیمی
زیست شناسی سلولی مولکولی
اتاق عمل
دبیری شیمی
کاردرمانی
مامایی
مدیریت
اعضای مصنوعی
حسابداری
زیست شناسی
دبیری زیست شناسی
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
علوم اقتصادی
علوم قضایی
گفتار درمانی
علوم قرآن
علوم و صنایع غذایی
کارشناسی بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی-علوم دامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.