فصل های ترکیبی و مرتبط زیست شناسی کنکور

فصل های ترکیبی زیست کنکور

همون طور که می دانید در سال های اخیر شاهد سوالات ترکیبی زیادی در درس زیست شناسی در کنکور سراسری بوده ایم که برای پاسخ گویی به این تست ها نیازمند مطالعه ترکیبی مباحث این درس هستیم. منظور ما از مطالعه ترکیبی این نیست که با دیدن یک کلمه به عنوان مثال (خون) سریعا به سراغ پاراگراف هایی از کتاب درسی بروید که کلماتی مثل (قلب و رگ و خون و…) در آن ها به کاررفته باشد!!! منظور از ترکیبی خواندن این است که مطالبی که به هم لینک هستند را با هم مطالعه کنید. بعضی از فصول زیست پیش نیاز هم هستند و با یادگیری مکمل آن ها خواهید توانست به تمامی جنبه های آن مبحث تسلط پیدا کنید. در ادامه مقاله فصولی از زیست شناسی که نیازمند یادگیری هم زمان دارند را برای شما ذکر می کنیم تا با دیدی متفاوت به زیست شناسی نگاه کنید و از مطالعه این درس نهایت لذت را ببرید.

فصل های ترکیبی زیست ، فصول مرتبط زیست

سوالات ژنتیک کنکور زیست :

فصول ماده ژنتیک
کروموزوم ها و میتوز میوز
تولید مثل جنسی
ژنتیک و خاستگاه آن ( ژنتیک مندلی )

بخش هایی از فصل تولید مثل گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان ( به خصوص شکل هایی که در این فصول وجود دارد و ویژگی هایی که برای گیاهان در این فصل ذکر شده است)

فصل ژنتیک جمعیت
بخش هایی از فصول قارچ ها از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

 

سوالات زیست گیاهی کنکور زیست :

سفری به درون سلول ( مباحث مربوط به سلول گیاهی و تقسیم بندی هایی که درباره گیاهان در این فصل است)
فصل گردش مواد که علاوه بر مبحث مهم قلب که در این فصل است مباحث گیاهی نیز وجود دارد
قسمت هایی از فصل حرکت از کتاب زیست شناسی سال دوم دبیرستان
فصل تولید مثل گیاهان و فصل رشد و نمو در گیاهان از کتاب زیست شناسی سال سوم دبیرستان
بخش هایی از فصول تغییر و تحول گیاهان و پیدایش گسترش گونه ها از زیست چهارم دبیرستان
فصل شارش انرژی از کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان

 

سوالات بخش معرفی ویژگی های میکروب ها :

فصول ۹ تا ۱۱ کتاب زیست شناسی سال چهارم دبیرستان که درباره باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها توضیح داده است.

 

فصل های ترکیبی زیست ، سوالات مباحث مولکولی سلولی :

فصل پروتئین سازی و تکنولوژی زیستی و بخش هایی از شارش انرژی از زیست چهارم
فصول مولکول های زیستی و سفری به درون سلول و قسمت هایی از فصل سفری در دنیای جانداران از زیست شناسی سال دوم دبیرستان

فصل های ترکیبی زیست ، سوالات آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان :

فصل های ایمنی بدن و دستگاه عصبی و حواس و هورمون ها و فصل تولید مثل و رشد و نمو جانوران از زیست شناسی سوم دبیرستان
مباحثی از فصل های تغذیه و گوارش و تبادل گاز ها و گردش مواد و دفع مواد زاید و فصل حرکت از زیست سال دوم دبیرستان

تذکر: خواندن مباحث بالا با یکدیگر و به صورت ترکیبی خواندن را به همه داوطلبان توصیه می کنیم تا بتوانند به راحتی بین مباحث ارتباط برقرار کنند.

تذکر: مهم ترین مطلب برای موفقیت در زیست شناسی تکرار و تکرار و تکرار است تا با تسلط کافی به مباحث و ترکیبی خواندن از پس تست های کنکور بر بیایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.