کاهش اضطراب شب امتحان

مقاله ای در مورد کاهش اضطراب شب امتحان از موسسه آموزشی اوج یادگیری درخصوص کاهش اضطراب شب های امتحان ۱-شب های امتحان، زمان یادگیری دروس نیست و در این شب ها فقط باید به مرور درس ها  بپردازید. ۲-باید مدتی…

ادامه مطلب