صفر تا صد رشته کار درمانی

علم و هنر استفاده از Occupation در برگیرنده به حداقل رساندن ناتوانی های یک معلول ، استفاده ی درست از توانایی های باقیمانده و کمک به او برای کسب حداکثر میزان توانمندی و استقلال فردی در تمامی حیطه های زندگی…

ادامه مطلب