چک لیست خود را کوتاه نگه دارید!

چک لیست خود را کوتاه نگه دارید! یکی از اصول مهم در برنامه ریزی روزانه داشتن چک لیست یا همان فهرست کارهاست. برای نوشتن چک لیست می‌توانید از یک کاغذ کوچک و یا از اپلیکیشن‌های موبایل استفاده کنید. یکی از…

ادامه مطلب