ویروس ها قسمت دوم

راه های آلوده کردن سلول به وسیله ویروس: اول اینکه باید بدانیم که ویروس ها به سراغ سلول های زنده می روند که بوسیله امکانات سلول میزبان تکثیر می شوند و سلول را آلوده می کنند بنابراین ویروس ها در…

ادامه مطلب

ویروس ها قسمت اول

آیا ویروس زنده است؟ خوب برای دانستن این موضوع باید ویژگی های موجود زنده را بدانیم: ۱)توانایی تولید مثل ۲)داشتن متابولیسم ۳)داشتن هموئوستازی ۴)داشتن توانایی رشد تعریف ویروس: قطعه ای از نوکلئیک اسید است که درون پوششی از پروتئین قرار…

ادامه مطلب