رتبه های برتر کنکور هفته آخر چه کردند

توصیه‌هایی که می‌تواند به داوطلب کنکوری برای گرفتن نتیجه بهتر کمک کند: ۱-  تمرکز تا می توانید از استرس دوری کنید، یکی از ویژگیهای طبیعی رویارویی با اتفاقهای ویژه و غیر قابل تکرار ظهور پدیده اضطراب است و هر چه…

ادامه مطلب