نگاه مبحثی داشته باشیم

دوره‌ی متوسطه‌ی اول مقطع مهمی در دوران تحصیل است که کارهای ویژه‌ای را باید انجام داد. دانش‌آموز برای بهبود عملکرد خود باید نگاه موضوعی و مبحثی به کتاب‌ها را یاد بگیرد و هر مبحث آموزشی را به‌صورت یک بسته‌ی آموزشی…

ادامه مطلب