منابع پر اهمیت در رشته انسانی

رشته علوم انسانی شامل دروس: ۱) زبان و ادبیات فارسی(عمومی) ۲)عربی ۳)دین و زندگی ۴)زبان انگلیسی اختصاصی: ۱)ریاضیات ۲)اقتصاد۳)زبان و ادبیات فارسی ۴)عربی۵)تاریخ۶)جغرافیا۷)جامعه و علوم اجتماعی۸)فلسفه۹)منطق۱۰)روانشناسی لازم به ذکر است که باتوجه به زیرگروه های مختلف ارزش هر درس هم…

ادامه مطلب