شیوه ی مطالعه درس زبان انگلیسی به تفکیک مباحث

اول از همه توصیه می کنم یک دانش آموز متوسط درس زبان را هفته ای ۳تا۴ ساعت مطالعه کند. نکته مهم آن است که این میزان مطالعه باید در طول هفته تقسیم شود و مثلا دانش آموزهر روز نیم ساعت…

ادامه مطلب