مرور دروس برای کنکور چگونه است؟

مرور دروس برای کنکور چگونه است؟ توجه داشته باشید که برای یادگیری و تسلط ۱۰۰ درصدی یک مطلب راهی جز مرور چندین باره آن در فواصل معین و از قبل تعیین شده ندارید در مقاله زیر به ذکر نکاتی پیرامون…

ادامه مطلب

روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت

مقاله ای در مورد روش صحیح مطالعه عربی از موسسه آموزشی اوج یادگیری زمانهای مرور:  ۱- یک روز بعد، که فراموشی را تا یک هفته به تأخیر می اندازد. ۲- یک هفته بعد، که فراموشی را تا ۱ ماه به…

ادامه مطلب