تعریف قانون پارکینسون

قانون پارکینسون چگونه بازدهی ما را افزایش می‌دهد؟ مضمون قانون پارکینسون این است: “هر کار به اندازه زمانی که برای آن تخصیص داده شده طول می‌کشد!” به عنوان مثال برای مطالعه یک درس ادبیات حدودا ۲ ساعت در نظر گرفته‌اید.…

ادامه مطلب