زیست شناسی را در کنکور ۱۰۰ بزنیم

چگونه در درس زیست درصد بالاتری کسب کنم؟ زیست شناسی، درسی که من به آن می‌گویم غول بی شاخ و دم کنکور تجربی! غولی که اگر از پس آن بر بیایید قبولی در رشته های دکترای حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی…

ادامه مطلب