بیو گرافی و معرفی دانشگاه های غیر انتفاعی

معرفی دانشگاه غیر انتفاعی با توجه به این که روز به روز در کشورمان ایران متقاضی تحصیل در دانشگاه ها افزایش پیدا کرد درتاریخ۲۳ مهر ۱۳۶۴ آیین تاسیس دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی به تصویب رسید ودر نتیجه…

ادامه مطلب