معرفی کامل دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد ازجمله دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این دانشگاه که تأسیس آن به قبل از دهه بیست خورشیدی بر می‌گردد از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران به‌شمار می‌آید.  دانشگاه فردوسی مشهد در زمان پهلوی از نظر علمی…

ادامه مطلب