راههای تشخیص تشبیه در آرایه های ادبی

تشبیه چیست ؟ تشبیه را همانطور که از نامش پیداست زمانی به کار می بریم که بخواهیم ۲چیزی یا ۲شخصی را به هم مانند یا شبیه کنیم. تشبیه همانند کردن چیزی همراه با اغراق است چراکه در این روش دو…

ادامه مطلب