بودجه بندی موضوعی سوالات شیمی کنکور

بودجه بندی موضوعی شیمی سال دوم تعداد سوال در کنکور: ۱۱ سوال ساختار اتم: ریاضی ۹۲: ۲ سوال تجربی ۲:۹۲سوال ریاضی۹۳: ۳سوال تجربی۹۳: ۲سوال ریاضی۹۴: ۲ سوال تجربی۹۴: ۲سوال جدول تناوبی: ریاضی ۹۲: ۳سوال تجربی ۲:۹۲سوال ریاضی۹۳: ۲سوال تجربی۹۳: ۲سوال…

ادامه مطلب