دو دیدگاه در برخورد با مرگ

دین و زندگی ۲-درس پنجم(پنجره ای به روشنایی) این مبحث تاکنون بیشتر از دروس دیگر مد نظر طراحان کنکور سراسری بوده است. سراسری سال ۹۰: ۶سوال سراسری ۹۱: ۵سوال سراسری ۹۲: ۳سوال سراسری ۹۳ : ۷سوال سراسری ۹۴: ۶سوال ۲…

ادامه مطلب