بازیابی مطالب فراموش شده

اختصاص زمانی خاص به جمع‌بندی باعث خواهد شد تا مغز شما، مطالبی را که قبلاً آموخته و برایش آشناست، در مدت زمانی کوتاه‌تر، بیش‌تر یاد بگیرد و بازدهی بیش‌تری در ارائه‌ی مطالب داشته باشد. بنابر‌این کسانی که از این فرصت…

ادامه مطلب