ایمنی بدن قسمت دوم

پروتئین ها: انواعی از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند.برخی از این پروتئین ها را پروتئین مکمل می نامند.زیرا کار برخی از اجزای دستگاه ایمنی را تکمیل می کنند. این پروتئین ها که در خون هستند در ماکروفاژها…

ادامه مطلب

ایمنی بدن قسمت اول

بدن ما به صورت دفاع اختصاصی و دفاع غیر اختصاصی با میکروب های بیماری زا و سایر عوامل بیگانه مبارزه می کند: دفاع غیر اختصاصی نخستین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است. این مکانیسم در برابر…

ادامه مطلب