چرا آزمون هدف‌گذاری مهم است؟

«تشخیص درست مشکل یا مسئله و پیداکردن علت آن، بخش مهمی از راه‌حل مشکل یا مسئله است.» هنگامی می‌توانید به تشخیص درست دست یابید که به سلاح آگاهی و واقع‌بینی و ابزار مناسب مجهز شوید. قطعاً بارها این جمله را…

ادامه مطلب