کاهش بی دقتی در آزمون های تستی و آزمون سراسری کنکور

مقاله ای برای کاهش بی دقتی در آزمون های تستی و آزمون سراسری کنکور از عواملی که سبب افزایش بی دقتی در آزمون ها می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد: بسیاری از داوطلبان را دیده ایم که…

ادامه مطلب