برای آرزوهات بجنگ

قبل از همه چیز میخوام تصور کنی سال بعد روی صندلیه دانشگاه داری با جواب دادن به ھر سوال تک تک روزای قشنگتو میسازی فکر کن، به ھمه سختیا، به ھمه این روزایی که زود میگذرن چشماتو ببند حال خوبت…

ادامه مطلب