تاثیر سوابق تحصیلی، انتخاب نظام آموزشی و منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته محل­ های با آزمون می­رساند که با توجه به مصوبات شورای سنجش و پذیرش، نحوه و میزان تاثیر سوابق تحصیلی و انتخاب نظام آموزشی برای شرکت در آزمون و همچنین فهرست منابع این آزمون به شرح ذیل است.
۱) براساس مصوبه جلسه مورخ ۱/۸/۹۸ شورای سنجش و پذیرش،‌ در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد و با تاثیر مثبت اعمال می­ شود؛ به­ طوری­ که:
۱-۱-    آن دسته از دیپلمه­ های: ریاضی فیزیک، علوم ­تجربی،‌ علوم ­انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۹ و در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶)‌ اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به ­صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-۶)، به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به­ صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می­شود.
۱-۲-   آن دسته از دیپلمه­ های: ریاضی فیزیک، علوم ­تجربی،‌ علوم ­انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ در نظام آموزشی قبلی اخذ نموده­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به ­صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم)‌، به ­میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر مثبت، و داوطلبان دارای مدرک پیش­ دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم­تجربی،‌ علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک دوره پیش­دانشگاهی خود را از سال تحصیلی
۹۱-۱۳۹۰ اخذ نموده ­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به­ صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ­دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم)، به ­میزان حداکثر
۵ درصد
به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر مثبت اعمال می­شود. در مجموع، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد است و به ­صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می­شود.
۱-۳-      سایر دیپلمه ­ها (غیر از بندهای ۱-۱ و ۱-۲) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.
۲) با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۲۹/۴/۹۸ شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری، داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ می­توانند، بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده­اند، به یکی از دو مجموعه سؤال (سؤالات نظام آموزشی ۳-۳-۶ یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی)‌ که تمایل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، لازم است که در زمان ثبت ­نام این آزمون، علاقه‌مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت­ نامی خود مشخص و اعلام نمایند.
۳)   فهرست منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (نظام قدیم و نظام ۳-۳-۶) به شرح جداول ذیل اعلام می‌گردد.
۴) فهرست منابع درس­ های «فقه» و «اصول عقاید» رشته علوم و معارف اسلامی دوره پیش ­دانشگاهی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است:
۱-  درس فقه: کتاب آشنایی با فقه، نوشته ملیحه حاجیان، انتشارات مدرسه.
۲-  درس اصول عقاید: کتاب جهان­ بینی ۳ (عدل الهی و قضا و قدر) کد: ۲۰۰۹، شامل: فصل اول
(همه فصل)، فصل دوم (بجز عنوان «فلسفه اسلامی» صفحه ۲۳ و ۲۴)، و از فصل چهارم،عنوان
«نظام کل تا مصایب، مادر خوشبختی­ ها»(از صفحه ۶۵ تا ۷۲).
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (نظام قدیم)
الف ـ دروس عمومی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۴
کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۵
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۶
کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۵
کلیه رشته­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۴
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۵
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۴
کلیه رشته­ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۵
کلیه رشته­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۶
کلیه رشته­ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۵
کلیه رشته­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۶
کلیه رشته­ها
   
                               
ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۵
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۵
هندسه تحلیلی و جبر خطی
۱/۲۹۴
پیش‌دانشگاهی
۹۶
حساب دیفرانسیل و انتگرال
۱/۲۹۵
پیش‌دانشگاهی
۹۶
ریاضیات گسسته
۱/۲۹۶
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۲-  فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
۴/۲۵۶
سوم
۹۵
فیزیک (ویژه ریاضی)
۲/۲۹۳
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۳-  شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شیمی
۱/۲۸۹
پیش‌دانشگاهی
۹۶
                                               
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۹۵
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۳- زیست‌شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۴
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۵
زیست­شناسی
۲/۲۹۰
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۵
فیزیک (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شیمی
۱/۲۸۹
پیش­دانشگاهی
۹۶
دـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۳
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۴
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۴
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۵
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۹۵
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۴/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
عربی
۱/۳۱۶
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۴
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۵
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۴
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۵
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۷- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۴
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۵
علوم اجتماعی (جامعه ­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۵
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱/۳۱۷
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۵
۱۰- روان ­شناسی
روان­ شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۹۵
 
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (نظام ۳-۳-۶)
الف ـ دروس عمومی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
فارسی (۱)
۱۱۰۲۰۱
دهم
۹۶
فارسی (۲)
۱۱۱۲۰۱
یازدهم
۹۷
فارسی (۳)
۱۱۲۲۰۱
دوازدهم
۹۸
۲- عربی
عربی، زبان قرآن (۱)
۱۱۰۲۰۶
دهم
۹۶
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)
۱۱۱۲۰۶
یازدهم
۹۷
عربی، زبان قرآن (۳)
۱۱۲۲۰۶
دوازدهم
۹۸
عربی، زبان قرآن (۱)
۱۱۰۲۰۷
دهم
۹۶
عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)
۱۱۱۲۰۷
یازدهم
۹۷
عربی، زبان قرآن (۳)
۱۱۲۲۰۷
دوازدهم
۹۸
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی (۱)
۱۱۰۲۰۴
دهم
۹۶
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲)
۱۱۱۲۰۴
یازدهم
۹۷
دین و زندگی (۳)
۱۱۲۲۰۴
دوازدهم
۹۸
دین و زندگی (۱)
۱۱۰۲۰۵
دهم
۹۶
عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (۲)
۱۱۱۲۰۵
یازدهم
۹۷
دین و زندگی (۳)
۱۱۲۲۰۵
دوازدهم
۹۸
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی (۱)
۱۱۰۲۳۰
دهم
۹۶
انگلیسی (۲)
۱۱۱۲۳۰
یازدهم
۹۷
انگلیسی (۳)
۱۱۲۲۳۰
دوازدهم
۹۸
                               
ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضی (۱)
۱۱۰۲۱۱
دهم
۹۶
هندسه (۱)
۱۱۰۲۱۳
دهم
۹۶
هندسه (۲)
۱۱۱۲۱۳
یازدهم
۹۷
آمار و احتمال
۱۱۱۲۱۵
یازدهم
۹۷
حسابان (۱)
۱۱۱۲۱۴
یازدهم
۹۷
حسابان (۲)
۱۱۲۲۱۴
دوازدهم
۹۸
هندسه (۳)
۱۱۲۲۱۳
دوازدهم
۹۸
ریاضیات گسسته
۱۱۲۲۱۵
دوازدهم
۹۸
۲- فیزیک
فیزیک (۱)
۱۱۰۲۰۹
دهم
۹۶
فیزیک (۲)
۱۱۱۲۰۹
یازدهم
۹۷
فیزیک (۳)
۱۱۲۲۰۹
دوازدهم
۹۸
۳- شیمی
شیمی (۱)
۱۱۰۲۱۰
دهم
۹۶
شیمی (۲)
۱۱۱۲۱۰
یازدهم
۹۷
شیمی (۳)
۱۱۲۲۱۰
دوازدهم
۹۸
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین ­شناسی
زمین شناسی
۱۱۱۲۳۷
یازدهم
۹۷
۲- ریاضیات
ریاضی (۱)
۱۱۰۲۱۱
دهم
۹۶
ریاضی (۲)
۱۱۱۲۱۱
یازدهم
۹۷
ریاضی (۳)
۱۱۲۲۱۱
دوازدهم
۹۸
۳- زیست شناسی
زیست­شناسی (۱)
۱۱۰۲۱۶
دهم
۹۶
زیست­شناسی (۲)
۱۱۱۲۱۶
یازدهم
۹۷
زیست­شناسی (۳)
۱۱۲۲۱۶
دوازدهم
۹۸
۴- فیزیک
فیزیک  (۱)
۱۱۰۲۱۴
دهم
۹۶
فیزیک (۲)
۱۱۱۲۴۴
یازدهم
۹۷
فیزیک (۳)
۱۱۲۲۴۴
دوازدهم
۹۸
۵- شیمی
شیمی (۱)
۱۱۰۲۱۰
دهم
۹۶
شیمی (۲)
۱۱۱۲۱۰
یازدهم
۹۷
شیمی (۳)
۱۱۲۲۱۰
دوازدهم
۹۸
د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضی و آمار (۱)
۱۱۰۲۱۲
دهم
۹۶
ریاضی و آمار (۲)
۱۱۱۲۱۲
یازدهم
۹۷
ریاضی و آمار (۳)
۱۱۲۲۱۲
دوازدهم
۹۸
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱۱۰۲۲۱
دهم
۹۶
۳- زبان و ادبیات فارسی
علوم و فنون ادبی (۱)
۱۱۰۲۰۳
دهم
۹۶
علوم و فنون ادبی (۲)
۱۱۱۲۰۳
یازدهم
۹۷
علوم و فنون ادبی (۳)
۱۱۲۲۰۳
دوازدهم
۹۸
۴- زبان عربی*
عربی، زبان قرآن (۱)
۱۱۰۲۰۷
دهم
۹۶
عربی، زبان قرآن (۲)
۱۱۱۲۰۷
یازدهم
۹۷
عربی، زبان قرآن (۳)
۱۱۲۲۰۷
دوازدهم
۹۸
۵- تاریخ**
تاریخ (۱)
۱۱۰۲۱۹
دهم
۹۶
تاریخ (۲)
۱۱۱۲۱۹
یازدهم
۹۷
تاریخ (۳)
۱۱۲۲۱۹
دوازدهم
۹۸
۶- جغرافیا
جغرافیای ایران
۱۱۰۲۱۸
دهم
۹۶
جغرافیای (۲)
۱۱۱۲۱۸
یازدهم
۹۷
جغرافیا (۳) (کاربردی)
۱۱۲۲۱۸
دوازدهم
۹۸
۷- علوم اجتماعی
جامعه ­شناسی (۱)
۱۱۰۲۲۰
دهم
۹۶
جامعه ­شناسی (۲)
۱۱۱۲۲۲
یازدهم
۹۷
جامعه ­شناسی (۳)
۱۱۲۲۲۲
دوازدهم
۹۸
۸- فلسفه
فلسفه
۱۱۱۲۲۶
یازدهم
۹۷
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱۱۲۲۲۶
دوازدهم
۹۸
۹- منطق
منطق
۱۱۰۲۲۳
دهم
۹۶
۱۰- روان ­شناسی
روان ­شناسی
۱۱۱۲۲۴
یازدهم
۹۷
* سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (۱- عربی، زبان قرآن (۱) کد: ۱۱۰۲۰۸، ۲- عربی، زبان قرآن (۲) کد: ۱۱۱۲۰۸،
۳- عربی، زبان قرآن (۳) کد: ۱۱۲۲۰۸) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.
** سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (۱- تاریخ اسلام (۱) کد: ۱۱۰۲۳۳، ۲- تاریخ اسلام (۲) کد: ۳/۲۵۳، ۳- تاریخ اسلام (۳)

 کد: ۱۱۲۲۳۳) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.