تاثیر سوابق تحصیلی، انتخاب نظام آموزشی و منابع آزمون سراسری سال 1399

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 در رشته محل­ های با آزمون می­رساند که با توجه به مصوبات شورای سنجش و پذیرش، نحوه و میزان تاثیر سوابق تحصیلی و انتخاب نظام آموزشی برای شرکت در آزمون و همچنین فهرست منابع این آزمون به شرح ذیل است.
1) براساس مصوبه جلسه مورخ 1/8/98 شورای سنجش و پذیرش،‌ در آزمون سراسری سال 1399، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد و با تاثیر مثبت اعمال می­ شود؛ به­ طوری­ که:
1-1-    آن دسته از دیپلمه­ های: ریاضی فیزیک، علوم ­تجربی،‌ علوم ­انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال 1398 یا 1399 و در نظام آموزشی جدید (3-3-6)‌ اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به ­صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6)، به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به­ صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می­شود.
1-2-   آن دسته از دیپلمه­ های: ریاضی فیزیک، علوم ­تجربی،‌ علوم ­انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 در نظام آموزشی قبلی اخذ نموده­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به ­صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم)‌، به ­میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر مثبت، و داوطلبان دارای مدرک پیش­ دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم­تجربی،‌ علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک دوره پیش­دانشگاهی خود را از سال تحصیلی
91-1390 اخذ نموده ­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به­ صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزارشده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ­دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم)، به ­میزان حداکثر
5 درصد
به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر مثبت اعمال می­شود. در مجموع، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد است و به ­صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می­شود.
1-3-      سایر دیپلمه ­ها (غیر از بندهای 1-1 و 1-2) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.
2) با توجه به مصوبه جلسه مورخ 29/4/98 شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری، داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 می­توانند، بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده­اند، به یکی از دو مجموعه سؤال (سؤالات نظام آموزشی 3-3-6 یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی)‌ که تمایل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، لازم است که در زمان ثبت ­نام این آزمون، علاقه‌مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت­ نامی خود مشخص و اعلام نمایند.
3)   فهرست منابع آزمون سراسری سال 1399 (نظام قدیم و نظام 3-3-6) به شرح جداول ذیل اعلام می‌گردد.
4) فهرست منابع درس­ های «فقه» و «اصول عقاید» رشته علوم و معارف اسلامی دوره پیش ­دانشگاهی آزمون سراسری سال 1399 به شرح ذیل است:
1-  درس فقه: کتاب آشنایی با فقه، نوشته ملیحه حاجیان، انتشارات مدرسه.
2-  درس اصول عقاید: کتاب جهان­ بینی 3 (عدل الهی و قضا و قدر) کد: 2009، شامل: فصل اول
(همه فصل)، فصل دوم (بجز عنوان «فلسفه اسلامی» صفحه 23 و 24)، و از فصل چهارم،عنوان
«نظام کل تا مصایب، مادر خوشبختی­ ها»(از صفحه 65 تا 72).
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399 (نظام قدیم)
الف ـ دروس عمومی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (2)
1/220
دوم
94
کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی (3)
1/249
سوم
95
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
1/283
پیش‌دانشگاهی
96
کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)
2/249
سوم
95
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
4/249
سوم
95
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)
3/249
سوم
95
کلیه رشته­ها )غیر از علوم انسانی(
2- عربی
عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
1/224
دوم
94
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 2 ( علوم انسانی)
2/224
دوم
94
مخصوص علوم انسانی
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)
1/254
سوم
95
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 3 (علوم انسانی)
2/254
سوم
95
مخصوص علوم انسانی
3- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
222
دوم
94
کلیه رشته­ها
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
251
سوم
95
کلیه رشته­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
1/285
پیش­دانشگاهی
96
کلیه رشته­ها
4- زبان انگلیسی
انگلیسی 3
1/252
سوم
95
کلیه رشته­ها
انگلیسی 1 و 2
1/284
پیش‌دانشگاهی
96
کلیه رشته­ها
   
                               
ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- ریاضیات
هندسه 1
2/233
دوم
94
آمار و مدلسازی
3/234
دوم
94
هندسه 2
4/258
سوم
95
ریاضیات 2
2/234
دوم
94
حسابان
1/258
سوم
95
جبر و احتمال
2/258
سوم
95
هندسه تحلیلی و جبر خطی
1/294
پیش‌دانشگاهی
96
حساب دیفرانسیل و انتگرال
1/295
پیش‌دانشگاهی
96
ریاضیات گسسته
1/296
پیش‌دانشگاهی
96
2-  فیزیک
فیزیک 1 و آزمایشگاه
2/206
اول
93
فیزیک 2 و آزمایشگاه
2/226
دوم
94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
4/256
سوم
95
فیزیک (ویژه ریاضی)
2/293
پیش‌دانشگاهی
96
3-  شیمی
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
94
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
95
شیمی
1/289
پیش‌دانشگاهی
96
                                               
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمین­شناسی
زمین شناسی
1/262
سوم
95
علوم زمین
1/291
پیش‌دانشگاهی
96
2- ریاضیات
هندسه 1
2/233
دوم
94
ریاضیات 2
2/234
دوم
94
آمار و مدلسازی
5/258
سوم
95
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)
3/258
سوم
95
ریاضیات عمومی 1 و 2
1/292
پیش‌دانشگاهی
96
3- زیست‌شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه 1
1/231
دوم
94
زیست­شناسی و آزمایشگاه 2
1/261
سوم
95
زیست­شناسی
2/290
پیش‌دانشگاهی
96
4- فیزیک
فیزیک 1 و آزمایشگاه
2/206
اول
93
فیزیک 2 و آزمایشگاه
2/226
دوم
94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)
3/256
سوم
95
فیزیک (علوم تجربی)
1/288
پیش‌دانشگاهی
96
5- شیمی
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
94
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
95
شیمی
1/289
پیش­دانشگاهی
96
دـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- ریاضیات
ریاضیات 1
1/211
اول
93
آمار و مدلسازی
3/234
دوم
94
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)
6/258
سوم
95
ریاضی پایه
2/292
پیش‌دانشگاهی
96
2- اقتصاد
اقتصاد
1/240
دوم
94
3- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
1/246
دوم
94
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2
1/276
سوم
95
آرایه­های ادبی
1/280
سوم
95
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
4/283
پیش‌دانشگاهی
96
4- زبان عربی
عربی 2 (ویژه علوم انسانی)
2/224
دوم
94
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)
2/254
سوم
95
عربی
1/316
پیش‌دانشگاهی
96
5- تاریخ
تاریخ ایران و جهان 1
4/235
دوم
94
تاریخ ایران و جهان 2
3/271
سوم
95
تاریخ شناسی
1/302
پیش‌دانشگاهی
96
6- جغرافیا
جغرافیای 1
2/225
دوم
94
جغرافیای 2
4/271
سوم
95
جغرافیا
2/297
پیش‌دانشگاهی
96
7- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی 1
1/243
دوم
94
جامعه شناسی 2
1/281
سوم
95
علوم اجتماعی (جامعه ­شناسی نظام جهانی)
1/300
پیش‌دانشگاهی
96
8- فلسفه
فلسفه
1/277
سوم
95
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
1/317
پیش‌دانشگاهی
96
9- منطق
منطق
277
سوم
95
10- روان ­شناسی
روان­ شناسی
1/268
سوم
95
 
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1399 (نظام 3-3-6)
الف ـ دروس عمومی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی
فارسی (1)
110201
دهم
96
فارسی (2)
111201
یازدهم
97
فارسی (3)
112201
دوازدهم
98
2- عربی
عربی، زبان قرآن (1)
110206
دهم
96
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (2)
111206
یازدهم
97
عربی، زبان قرآن (3)
112206
دوازدهم
98
عربی، زبان قرآن (1)
110207
دهم
96
عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
عربی، زبان قرآن (2)
111207
یازدهم
97
عربی، زبان قرآن (3)
112207
دوازدهم
98
3- فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی (1)
110204
دهم
96
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (2)
111204
یازدهم
97
دین و زندگی (3)
112204
دوازدهم
98
دین و زندگی (1)
110205
دهم
96
عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
دین و زندگی (2)
111205
یازدهم
97
دین و زندگی (3)
112205
دوازدهم
98
4- زبان انگلیسی
انگلیسی (1)
110230
دهم
96
انگلیسی (2)
111230
یازدهم
97
انگلیسی (3)
112230
دوازدهم
98
                               
ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- ریاضیات
ریاضی (1)
110211
دهم
96
هندسه (1)
110213
دهم
96
هندسه (2)
111213
یازدهم
97
آمار و احتمال
111215
یازدهم
97
حسابان (1)
111214
یازدهم
97
حسابان (2)
112214
دوازدهم
98
هندسه (3)
112213
دوازدهم
98
ریاضیات گسسته
112215
دوازدهم
98
2- فیزیک
فیزیک (1)
110209
دهم
96
فیزیک (2)
111209
یازدهم
97
فیزیک (3)
112209
دوازدهم
98
3- شیمی
شیمی (1)
110210
دهم
96
شیمی (2)
111210
یازدهم
97
شیمی (3)
112210
دوازدهم
98
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمین ­شناسی
زمین شناسی
111237
یازدهم
97
2- ریاضیات
ریاضی (1)
110211
دهم
96
ریاضی (2)
111211
یازدهم
97
ریاضی (3)
112211
دوازدهم
98
3- زیست شناسی
زیست­شناسی (1)
110216
دهم
96
زیست­شناسی (2)
111216
یازدهم
97
زیست­شناسی (3)
112216
دوازدهم
98
4- فیزیک
فیزیک  (1)
110214
دهم
96
فیزیک (2)
111244
یازدهم
97
فیزیک (3)
112244
دوازدهم
98
5- شیمی
شیمی (1)
110210
دهم
96
شیمی (2)
111210
یازدهم
97
شیمی (3)
112210
دوازدهم
98
د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- ریاضیات
ریاضی و آمار (1)
110212
دهم
96
ریاضی و آمار (2)
111212
یازدهم
97
ریاضی و آمار (3)
112212
دوازدهم
98
2- اقتصاد
اقتصاد
110221
دهم
96
3- زبان و ادبیات فارسی
علوم و فنون ادبی (1)
110203
دهم
96
علوم و فنون ادبی (2)
111203
یازدهم
97
علوم و فنون ادبی (3)
112203
دوازدهم
98
4- زبان عربی*
عربی، زبان قرآن (1)
110207
دهم
96
عربی، زبان قرآن (2)
111207
یازدهم
97
عربی، زبان قرآن (3)
112207
دوازدهم
98
5- تاریخ**
تاریخ (1)
110219
دهم
96
تاریخ (2)
111219
یازدهم
97
تاریخ (3)
112219
دوازدهم
98
6- جغرافیا
جغرافیای ایران
110218
دهم
96
جغرافیای (2)
111218
یازدهم
97
جغرافیا (3) (کاربردی)
112218
دوازدهم
98
7- علوم اجتماعی
جامعه ­شناسی (1)
110220
دهم
96
جامعه ­شناسی (2)
111222
یازدهم
97
جامعه ­شناسی (3)
112222
دوازدهم
98
8- فلسفه
فلسفه
111226
یازدهم
97
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
112226
دوازدهم
98
9- منطق
منطق
110223
دهم
96
10- روان ­شناسی
روان ­شناسی
111224
یازدهم
97
* سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (1- عربی، زبان قرآن (1) کد: 110208، 2- عربی، زبان قرآن (2) کد: 111208،
3- عربی، زبان قرآن (3) کد: 112208) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.
** سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (1- تاریخ اسلام (1) کد: 110233، 2- تاریخ اسلام (2) کد: 3/253، 3- تاریخ اسلام (3)

 کد: 112233) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *