دو روش برای استفاده از کتاب‌های جمع‌بندی

به‌گفته‌ی بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور، کتاب‌های جمع‌بندی یکی منابع مؤثر آن‌ها در جمع‌بندی نیم‌سال اول بوده است. البته هرکدام از آن‌ها راهکار خود را برای استفاده از این کتاب داشتند. از کتاب‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول که شامل دو کتاب جمع‌بندی درس‌های پایه‌ی دهم و یازدهم و جمع‌بندی درس‌های دوازدهم است،

 

به چند طریق می‌توان استفاده کرد:

– اول درس بخوانید و بعد آزمون‌های کتاب‌های جمع‌بندی را تمرین کنید یا اینکه اول آزمون بدهید تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و بعد بر اساس آن، درس بخوانید.

–  دوم اینکه درس‌به‌درس آزمون دهید یا کتاب‌ها را در فواصل مشخص چند روز یک ‌بار به‌صورت آزمون‌محور تمرین ‌کنید.

 

مهم این است که قبل از ورود به پروژه‌ی چهارم، نحوه‌ی استفاده از کتاب‌های جمع‌بندی را برای خود مشخص کنید. شما چگونه از کتاب‌های جمع‌بندی استفاده می‌کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.