منابع پر اهمیت در رشته انسانی

رشته علوم انسانی شامل دروس:

۱) زبان و ادبیات فارسی(عمومی) ۲)عربی ۳)دین و زندگی ۴)زبان انگلیسی

اختصاصی:

۱)ریاضیات ۲)اقتصاد۳)زبان و ادبیات فارسی ۴)عربی۵)تاریخ۶)جغرافیا۷)جامعه و علوم اجتماعی۸)فلسفه۹)منطق۱۰)روانشناسی

لازم به ذکر است که باتوجه به زیرگروه های مختلف ارزش هر درس هم متغیر است اما باید بدانیم که دروسی مثل ریاضیات -فلسفه-منطق و عمومی ها می توانند در تمامی رشته ها برای شما دارای اهمیت بیشتری باشد.

حال به معرفی چندتا از منابع خوب از دروس رشته انسانی می پردازیم (لازم به ذکر است اینها جنبه پیشنهادی دارند).

عمومی ها:

ادبیات: گاج میکرو-نشرالگو-خیلی سبز-ادبیات ره پویان

عربی:مهرو ماه-مبتکران-گاج-عربی ره پویان

دینی:گاج-نشر الگو-دینی ره پویان

زبان:مبتکران-زبان رهپویان

تخصصی ها:

ریاضی باتوجه به مباحثی که د این درس برای این رشته تنطیم شده کتاب آبی کانون و میکرو گاج می تواندبرای دانش آموزان کافی بوده و درصد مطلوبی را از طریق درسنامه ها -سوالات-نکات و نمودارها ایجاد کند.

اقتصاد:کتاب های مبتکران-قلم چی و شبقره که معرفی شده از سوی اکثریت مشاوران هست.

تاریخ و جغرافیا:می توان از dvdهای استاد امجدیان ویا کتاب آبی قلم چی استفاده کرد.

جامعه شناسی:برای این درس هم میتوان از dvdهای رهپویان و کتاب درسی میتوان استفاده کرد.

روان شناسی: dvdهای استاد اعتمادی و ره پویان می تواند به همراه کتاب درسی و تست زدن کمک زیادیدر یادگیری این درس کند.

فلسفه و منطق:برای این درس هم میتوان از dvdهای رهپویان و یا dvdهای استاد بهادر آموزش دید البته کتابهای درسی و کتابهای مشاوران آموزش و آبی قلم چی هم خوب هستند.

البته برای تمامی دروس میتوان از ترکیب dvd و کتاب استفاده کرد و آموزش و ثبات آموزش را برقرار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.