دو دیدگاه در برخورد با مرگ

دین و زندگی ۲-درس پنجم(پنجره ای به روشنایی)

این مبحث تاکنون بیشتر از دروس دیگر مد نظر طراحان کنکور سراسری بوده است.

سراسری سال ۹۰: ۶سوال

سراسری ۹۱: ۵سوال

سراسری ۹۲: ۳سوال

سراسری ۹۳ : ۷سوال

سراسری ۹۴: ۶سوال

۲ دیدگاه در برخورد با مرگ :

انسان ها معمولا در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند:۱)دیدگاه منکران معاد۲)دیدگاه پیامبران الهی

۱)دیدگاه منکران معاد:

مرگ پایان زندگی است و هرانسانی پس از مدتی زندگی در دنیا دفتر عمرش بسته میشود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می شود

پیامدهای دیدگاه اول:

از پیامهای مهم این نگرش برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد این است که همین زندگی چند روزه نیز بریش بی ارزش می شود.در نتیجه به نا امیدی دچار می شود.گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی در راه هایی قدم می گذارد که روز به روز بر سرگردانی و یاس او می افزاید.

گروهی نیز می کوشند که راه غفلت از مرگ را پیش بگیرند خود را به هر کاری سرگرم می سازدتا آینده تلخی راکه در انتظار دارند فراموش کنند.

دیدگاه دوم:دیدگاه پیامبران الهی:

پیروان پیامبران الهی مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارندیا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی بالاتری(آخرت)منتقل میکند.

پیامدهای دیدگاه دوم:

۱)اولین پیامد این نگرش بیرون آمدن زندگی از بن بست و باز شدن پنجره ی امید و روشنایی به روی انسان و ایجاد شور و نشاط و انگیزه ی فعالیت و کار در زندگی است.

۲)اثر دیگر این نگرش نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداست.

نتایج نهراسیدن خداپرستان از مرگ:نترسیدن خدا پرستان از مرگ به این معنا نیست که آنها آرزوی مرگ می کنند.بلکه آنان از خداوند عمر طولانی می خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان ها با اندوخته ای کامل تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.

امام حسین (ع) آن گاه که در دوراهی ذلت و شهادت قرارگرفت شهادت را برگزید و فرمود:

(انی لا اری الموت الاسعاده والحیاه مع الظالمین الا برما)

من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم

مفهوم:نهراسیدن از مرگ در دیدگاه پیامبران الهی علت استقبال از شهادت به هنگام ضرورت فداکاری در راه خدا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.