راهکاری خاص برای روش مطالعه آرایه های ادبی

روش مطالعه آرایه های ادبی ادبیات کنکور:

حتما زمانیکه درسنامه ای را فرا میگیرید آن را با مثال همراه کنید. بدین معنی که حفظ کردن یک سری فرمول ها و نکات برای یادگیری آرایه های ادبی کافی نیست و حتما باید مثال های مناسب و واضح را حفظ کنیم. این مثال ها در نقش فرمول های ریاضی و فیزیک هستند. همانطور که نمی توانیم ریاضی و فیزیک را بدون فرمول حل کنیم، آرایه های ادبی را نیز بدون مثال در ذهن خود نمی توانیم تست بزنیم.

به عنوان مثال، آرایه مجاز در هر جمله دارای یک فرم و شکل خاص است.

چطور آرایه های ادبی کنکور را هیچ وقت فراموش نکنیم؟

برای یادگیری آرایه های ادبی باید حتما حتما تست های زیادی حل کنید. مثال های موجود در کتاب درسی را کامل بررسی کرده و این فرم هارا برای خود تعریف کنید تا بتوانید بطور کامل مسلط شوید.

استفاده از مثال ها برای یادگیری فرم آرایه ها:

یادگیری فرم آرایه ها بدون حفظ کردن مثال بسیار سخت بوده و سبب فراموشی می شود. پس حتما سعی کنید برای هر فرم آرایه ها چندین مثال را در ذهن خود ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.