مطالب مشاوره‌ای

تعریف قانون پارکینسون

قانون پارکینسون چگونه بازدهی ما را افزایش می‌دهد؟ مضمون قانون پارکینسون این است: “هر کار به اندازه زمانی که برای آن تخصیص داده شده طول

ادامه مطلب »