مطالب مشاوره‌ای

قبولی تضمینی در کنکور سراسری

سال‌هاست سازمان سنجش نسبت به سوءاستفاده موسسات کنکور از داوطلبان آزمون‌های سراسری هشدار می‌دهد. اما حال که ثبت‌نام کارشناسی ارشد آغاز شده و ثبت نام

ادامه مطلب »