پاک شود

روش هایی برای فراموش نکردن دروس

مقاله روشهایی برای فراموش نکردن دروس از موسسه آموزشی اوج یادگیری ۱- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنی باز هم احتمال فراموشی مطلب وجود دارد؛ مثلا در درس عربی تا صرف …