آرشیو دسته ی : اخبار

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تاريخ اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان مرحله تكميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري براي بهمن ماه سال 1392 دردانشگاه پيام‌نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي (پذيرش با سوابق تحصيلي)

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تاريخ اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان مرحله تكميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري براي بهمن ماه سال 1392 دردانشگاه پيام‌نور و موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي (پذيرش با سوابق تحصيلي)

بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان شركت در مرحله تكميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و موسسات آموزش‌عالي غيردولتي- غيرانتفاعي براي بهمن ماه سال 1392 (كه پذيرش درآنها براساس سوابق تحصيلي صورت مي¬پذيرد) مي‌رساند كه فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي اين مرحله از تكميل ظرفيت در روز چهارشنبه مورخ 16/11/92 در سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرارمي‌گيرد. فلذا پذيرفته شدگان لازم است براي اطلاع ...

متن کامل »

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمرکزازمون سراسري سال 1392

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمرکزازمون سراسري سال 1392

با آرزوي توفيق الهي، بدين‌وسيله اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مراكز آموزشي دانشگاه پيام‌نور، پرديس هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين واحدهاي بين‌المللي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در آزمون سراسري سال 1392 اعلام مي‌گردد. به اطلاع داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان ...

متن کامل »

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور

بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ پذيرش دانشجودردوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي و بين الملل دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال 1393 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش دررشته هاي مذكور براساس ...

متن کامل »

اطلاعیه‌ سازمان سنجش‌ در خصوص‌ رشته‌ هایی که پذیرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است

اطلاعیه‌ سازمان سنجش‌ در خصوص‌ رشته‌ هایی که پذیرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است

سازمان سنجش آموزش كشور به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب 10/6/1392 مجلس محترم شوراي اسلامي و براساس مصوبه اولين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، فهرست رشته محلهاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1393 كه پذيرش دانشجو در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت مي‌پذيرد را به شرح جداول مندرج در اين اطلاعيه به اطلاع ...

متن کامل »
رفتن به بالا